Instructie

Naast het behandelen van de paarden, is het heel belangrijk om naar het totale management van het paard te kijken. Hieronder valt ook zeker hoe het paard bereden wordt.  Als er problemen ontstaan bij het paard, moet er gekeken worden waar de manier van rijden kan worden aangepast. 

 

Centered Riding® is een innovatieve methodiek, die ontwikkeld is vanuit de kennis van de anatomie, biomechanica, balans van ruiter en paard. De ruiter maakt door lichaamsbewustzijn en mentale verbeelding optimaal gebruik van de beweging van het paard. Door oude patronen te doorbreken, kan het paard vrijer en comfortabeler bewegen en zit de ruiter het paard niet in de weg. 

 

Centered Riding® is gebaseerd op 4 basisprincipes:

Zachte ogen

Kijken met ontspannen en open ogen voor brede kijkhoek met als doel een ontspannen lichaam en vermogen vergroten om het paard te voelen.

Blokken bouwen

Bevorderen van het rechtop zitten, balans houden en comfortabel bewegen.

Ademhaling

Correct ademhalen door gebruik van middenrif voor een betere houding, ontspanning, balans en energie.

Centreren

Gebruik maken van je balanscentrum voor rustige stevigheid, harmonie en kracht.


Deze basisprincipes worden ondersteund door 2 fundamentele pijlers:

Gronden

Bewust zijn van voeten op de grond of in de stijgbeugel en van de zit in het zadel.

Heldere intentie

Helder beeld hebben waar je samen met het paard naar toe wilt.


Centered Riding® omvat alle disciplines en rijsystemen. Er wordt een taal geleerd die duidelijke communicatie tussen paard, ruiter en instructeur mogelijk maakt. Centered Riding® is ontwikkeld door Sally Swift en wordt gebruikt door instructeurs van over de hele wereld.