Algemene voorwaarden Flex&Fit Sporthorses

1. Aansprakelijkheid
Flex&Fit Sporthorses  is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling. Flex&Fit Sporthorses is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de massage.

 

2. Afspraken rondom de behandeling
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en rustige werkplek ten behoeve van de behandeling. Indien de opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet, waardoor Flex&Fit Sporthorses niet in staat is de afspraak of behandeling na te komen of uit te voeren, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht. De opdrachtgever mag alleen een dier in behandeling geven dat geen koorts, shock of kanker heeft. Bijzondere omstandigheden dienen vooraf aan Flex&Fit Sporthorses vermeld te worden zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden.
De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor aanvang van de behandeling.
Na de behandeling dient de opdrachtgever het dier minimaal 10 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken. Na de behandeling mag het paard op de dag van behandeling niet getraind worden, tenzij door Flex&Fit Sporthorses anders is voorgesteld. De opdrachtgever zal mondeling worden geïnformeerd over de benodigde nazorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

 

3. Garantie
Flex&Fit Sporthorses garandeert dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

 

4. Betaling
Betaling dient, direct na afloop van de behandeling, contant te worden voldaan, tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

5. Annulering
Bij annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, of bij het niet doorgaan van de afspraak zonder annulering, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

 

 

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten